சனி, 1 செப்டம்பர், 2018

இதயத்தின் ஏக்கம்                                                                                                                                    நித்திரையில் தொலைத்த - என்                                                                                                  நிஜங்களைத் தேடி                                                                                                                            நாளெல்லாம் அழுகிறேன் - என்                                                                                                  நெஞ்சம் வாடி...                                                                                                                                  உள்ளக் குளத்தில் கல்லெறிந்து                                                                                                  உண்மைக் கருத்தைக் களவாடி                                                                                                  உலகக் கழிப்பில் மிதக்க                                                                                                                உவகையுடன் கரம் கோர்ப்பேனடி...                                                                                          தொலைந்து போன இதயம் தேடி                                                                                                தெருவெல்லாம் கடந்து போனேன் - உன்                                                                                தெருமுற்றம் வந்ததும்  வந்த - என்                                                                                          திசைமாறி போனதடி...                                                                                                                    கடந்து வந்த பாதைதோறும் - என்                                                                                              கண்ணீர் வடுக்கள்                                                                                                                              கடைசி நிமிடக் குமுறல்வரை - என்                                                                                          காய்ந்து போன குரல்களே...                                                                                                          இதயத்தைக் கீறித்தான் அன்பு                                                                                                      வளர்க்க வேண்டுமா?                                                                                                                      இதயத்தைக் கொடுத்தாலே அன்பு                                                                                             வளரும் தன்னாலே.. 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக