வெள்ளி, 13 நவம்பர், 2015

அன்பு என்பது நெல் மாதிரி
போட்டாத்தான் முளைக்கும்  - ஆனால்
வம்பு என்பது புல் மாதிரி

எதுவும் போடாமலே முளைக்கும்…

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக